Psykolog.jpg
Psychology.png

Psykolog
Förändringar i Första linjen mot psykisk ohälsa barn/unga

Vi har under flera år i samarbete med Inside Team kunnat erbjuda högt kvalificerad psykologhjälp inom ramen för Första Linjens psykiatri barn/unga. Efter ett beslut i Region Stockholm kommer dock vårt och alla andra BUMMars Första Linjen-uppdrag att upphöra 22-05-31 i sin nuvarande form. Vi kan fortfarande erbjuda psykologstöd för barn som är inskrivna i vår BUMM-verksamhet. Meddela er läkare eller sjuksköterska så ordnar vi med kontakten. 

 

Detta gäller från och med 22-06-01:  

 

Barn/unga 6-17 år 

Barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som är inskrivna i BUMMs medicinska verksamhet (kroppsliga besvär eller ADHD) kan fortsatt erhålla psykologstöd i vår verksamhet.  

Övriga barn och ungdomar hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen.  

 

Barn 0-5 år 

Vi har tyvärr inte längre uppdraget att hjälpa barn 0-5 år eller deras vårdnadshavare. Vi hänvisar till de vårdcentraler som har detta uppdraget fr o m 220601. Titta på 1177.se

 

Om det vid dessa besök framkommer att besvären snarare ligger inom ett annat område så remitterar psykologerna för en sådan bedömning t ex till BUMM eller BUP.

Ni kan söka våra psykologer genom att ringa oss på 08-650 90 65.