Vårt uppdrag

Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting inom ramen för Vårdval barn och tar emot barn och ungdomar mellan 0-17 år och som har barnmedicinska besvär och behöver träffa barnsjuksköterska,  barnpsykiatriker  eller barnläkare. Vi har även många års erfarenhet av ADHD-utredningar och behandlingar liksom vi har erfarna psykologer som kan hjälpa dig eller ditt barn eller ungdom inom ramen för Första linjen mot psykisk ohälsa om det behövs.


Vi tycker att det är viktigt att barn och unga (och vuxna) har en fin miljö kring sig till exempel på en barnmottagning. Därför har vi bland annat mycket konst på mottagningen. Mottagningen sponsrar även unga och inte etablerade konstnärer genom att låta dem ställa ut på Soonfamous Galleri som ligger i vårt kontor på Vattugatan 4 i Sundbyberg. För information se www.soonfamous.nu.

Om du är intresserad av konst, eller kanske vill ställa ut. Följ på #soonfamous_galleri eller titta på www.soonfamous.nu eller maila på info@soonfamous.nu. Välkommen!

prev next

Mottagningen sponsrar även en skola i Gambia och har med ett årligt anslag om 20 000 kronor bland annat betalat byggnation av förråd, tvättstuga, skolsalar, renovering av lokaler, myggnät mot malariamyggor, hygienartiklar i samband med hotande ebolaepedemi, 100 skolbänkar, katedrar och stolar, jordglobar och leksaker. Barnen som går i skolan är antingen föräldralösa eller har föräldrar som inte har råd att betala för barnens skolgång.

För 700 kronor per år kan du betala ett barns skolgång. Se www.gamcin.de.

prev next

Vi som arbetar

Vi som arbetar på Barnläkarna i Vallentuna BUMM är barnläkare, barnpsykiatriker och barnsjuksköterskor med många års erfarenhet av barnsjukvård och hälsovård och vi har arbetat både på barnsjukhusen i Stockholm, andra BUMM-mottagningar i länet, neonatalavdelningar, BVC och skolhälsovård. Vi har även blivande husläkare som arbetar under handledning av oss. Det förekommer även att vi har läkar- och sjuksköterskestuderande på besök och som i så fall gärna vill vara med på besöken.

Vi gör allt detta

Barnmedicin

Vi gör alla typer av utredningar och behandlingar som kräver barnläkare och/eller barnsjuksköterskekompetens, men som inte kräver sjukhusets resurser. Exempelvis utreder och behandlar vi allergier, astma, tillväxt och utvecklingsfrågeställningar, pubertetsstörningar, övervikt, huvudvärk, magbesvär, eksem och mycket annat. Våra barnsjuksköterskor har även telefonrådgivning.

ADHD-utredningar och behandling

Vi har lång erfarenhet av ADHD-utredningar och behandling med centralstimulerande medicin. Vi erbjuder sådana utredningar för barn mellan 5 till 17 år. Barnen remitteras vanligen från skolan och enligt de riktlinjer som finns (se www.viss.nu). Skolor som önskar återgivning av utredningen erbjuds att boka tid hos oss för det.

För att klara den ökande efterfrågan har vi sedan december 2014 ett samarbete med Inside Team i Stockholm. De har lång erfarenhet och högsta kompetens och har utöver barnläkare även barnpsykologer och kuratorer anställda (se www.insideteam.se).

Barn som bor i Vallentuna remitteras i första hand till Barnläkarna i Vallentuna BUMM, Åby Gata 6, 18636 Vallentuna.

Barn från andra orter remitteras till Barnläkarna i Vallentuna BUMM c/o Inside Team, Kungstensgatan 46, 11359 Stockholm.

Psykolog - Första linjen mot psykisk ohälsa hos barn och unga

Vi kan erbjuda psykologkontakt för ditt barn eller dig om ert barn mår dåligt. Det kan egentligen gälla vad som helst utom egentlig psykisk sjukdom då vi hänvisar till BUP (se www.bup.se). Ni kan alltid ringa oss och fråga om råd så bokar vi ett besök, eller lotsar er vidare. Barnpsykolog finns på Barnläkarna i Vallentuna BUMM en gång i veckan. Övrig tid finns de på Inside Teams lokaler på Kungstensgatan 46 nära Odenplan.


Ring vår psykolog på 08-41092910.

Inside Team

Inside Teams lokaler finns på Kunstensgatan 46 nära Odenplan dit ni kan resa med tunnelbana eller buss. För att planera resa er resa till Inside Team se www.sl.se.